Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 08:02 - 22/09/2022 | Lần xem: 412

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 20/9/2022

Trong ngày 20/9/2022: toàn thành phố đã tiêm được 649 mũi tiêm, bao gồm 8 mũi 1 (1%); 29 mũi 2 (5%); 0 mũi bổ sung (0%); 133 mũi nhắc lần 1 (20%); 479 mũi nhắc lần 2 (74%) tại 47 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 573 mũi (88%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 63 mũi (10%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 13 mũi (2%).

Tính đến hết ngày 20/9/2022: Thành phố đã tiêm được 23.384.844 mũi (bao gồm 8.684.677 mũi 1; 7.729.960 mũi 2; 689.489 mũi bổ sung; 4.783.528 mũi nhắc lần 1; 1.497.190 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM