Quản Cáo  Topbanner

Các điểm tiêm vắc xin

Cập nhật: 08:29 - 12/10/2022 | Lần xem: 624

TP. Hồ Chí Minh: Cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 ngày 10/10/2022

Trong ngày 10/10/2022: toàn thành phố đã tiêm được 1.270 mũi tiêm, bao gồm 45 mũi 1 (4%); 127 mũi 2 (10%); 0 mũi bổ sung (0%); 533 mũi nhắc lần 1 (42%); 565 mũi nhắc lần 2 (44%) tại 87 điểm tiêm. Trong đó: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được 712 mũi (56%); trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 558 mũi (44%); trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 0 mũi (0%).

Tính đến hết ngày 10/10/2022: Toàn Thành phố đã tiêm được 23.412.257 mũi (bao gồm 8.685.243 mũi 1; 7.731.652 mũi 2; 689.518 mũi bổ sung; 4.792.245 mũi nhắc lần 1; 1.513.599 mũi nhắc lần 2).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối vắc xin và cập nhật thông tin về số liệu tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM