Quản Cáo  Topbanner

Viêm phổi cấp do virus nCoV

Cập nhật: 21:41 16/02/2021 | Lần xem: 2402

Người trở về TP. Hồ Chí Minh: Cần thực hiện khai báo y tế trung thực!

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại thành phố trong giai đoạn hiện nay, ngày 16/2/2021, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 896/SYT-NVY về việc tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị tất cả các sở ban ngành, cơ quan, tổ chức, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phổ biến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực nếu trong vòng 14 ngày qua có đi từ các tỉnh, khác trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật thành phố (cập nhật trên trang thông tin điện tử hcdc.vn) thì phải thực hiện khai báo y tế, liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác thì thực hiện khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Bộ Y tế để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo công an địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng, ủy ban nhân dân phường xã, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động kiểm tra, vận động những người trở về thành phố từ các tỉnh thành phố, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra đi về từ vùng dịch.

Yến Thư - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC)