Quản Cáo Topbanner

Viêm phổi cấp do virus nCoV

Cập nhật: 13:42 20/08/2020 | Lần xem: 32150

Giám sát y tế với người từ các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng

[Bấm vào để xem] ⇨ Danh sách địa điểm khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại 24 quận huyện cập nhật 08g00 ngày 09/9/2020

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật giám sát y tế đối với người rời khỏi thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 05/9/2020

[Bấm vào để xem] ⇨ Công văn - Giám sát y tế với người từ các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng

 

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 17 giờ ngày 09/9/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 07 giờ ngày 01/9/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 07 giờ ngày 28/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 12 giờ ngày 26/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 07 giờ ngày 22/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 16 giờ ngày 21/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 07 giờ ngày 21/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ Cập nhật hướng dẫn nhóm đối tượng cần được giám sát từ các tỉnh, thành phố đến TP. HCM (cập nhật 12 giờ ngày 20/8/2020)

[Bấm vào để xem] ⇨ TP.HCM: hướng dẫn triển khai giám sát người đến từ các vùng có dịch Covid – 19 trong nước