Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 19:35 - 21/06/2021 | Lần xem: 6189

Các loại hình kinh doanh dịch vụ hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được hoạt động theo Chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 20/6/2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đó, Sở Y tế đã hướng dẫn cụ thể các loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được hoạt động và quy định về việc tổ chức đám tang trong thời gian giãn cách xã hội.

 

tải file tại đây

Đồ họa: Minh Hà - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh