Quản Cáo  Topbanner

Tài liệu truyền thông

Cập nhật: 14:45 - 31/07/2020 | Lần xem: 20836

CÁC BẢN AUDIO SPOT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Dưới đây là các file được sử dụng trên hệ phát thanh, hệ thống loa đài trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị có thể sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị.

Cẩm nang hỏi đáp

Cần làm gì khi sốt - ho - khó thở

Hướng dẫn cách ly tại nơi cư trú

Hướng dẫn phòng, chống Covid-19 cho người bệnh - người cao tuổi

Khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông

Khuyến cáo chung

Khuyến cáo người tham gia giao thông

Khuyến cáo tại trường học

Những điều cần làm

Quy trình rửa tay

Thông điệp cách ly tại nhà

Thông điệp cách ly tập trung

Thông điệp khai báo y tế trên app NCOVI

Thông điệp khai báo y tế trên WEB

Thông điệp khẩu trang