Quản Cáo Topbanner

Hoạt Động

Cập nhật: 15:40 22/05/2020 | Lần xem: 228

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ngày 13/05/2020, Sở Y tế đã có thông báo số 2718/TB-SYT về việc công bố cập nhật nội dung thực hành đại học Y tế công cộng và bổ sung chương trình thực hành đại học, sau đại học ngành dinh dưỡng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC). Trước đó, theo công văn số 7012/TB-SYT ngày 17/12/2019 của Sở Y tế, HCDC đã được công bố là cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe lần 1.

Theo đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành khối Đại học bao gồm Y đa khoa, Y tế công cộng, Dinh dưỡng. Khối sau đại học bao gồm: Chuyên khoa I chuyên ngành Dinh dưỡng, Chuyên khoa 2 chuyên ngành Quản lý y tế.

⇨ Bấm vào đây để xem ⇦ thông báo số 2718/TB-SYT

⇨ Bấm vào đây để xem ⇦ thông báo số 7012/TB-SYT

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh