Quản Cáo  Topbanner

Hoạt Động

Cập nhật: 14:17 11/01/2021 | Lần xem: 418

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế chính thức sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

Sáng ngày 07/1/2021, tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế diễn ra buổi lễ tiếp nhận bàn giao Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Tham dự có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC).

Được biết, HCDC được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tổ chức lại 07 Trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh dưỡng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế. Như vậy từ ngày 07/01/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã hoàn tất việc sáp nhập từ 07 trung tâm không giường bệnh. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã trở thành một khoa chuyên môn của HCDC. Khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế trước mắt vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động như trước đây.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là xu hướng tất yếu nhằm tinh giản biên chế gắn với kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn về tổ chức bộ máy. Qua đó, đáp ứng việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh giản tổ chức bộ máy, giảm đầu mối nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho nhân dân.

Ảnh: Cuộc họp bàn giao Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc vào vào HCDC

Tin và ảnh: Phú Khánh - HCDC