Quản Cáo Topbanner

Hoạt Động

Cập nhật: 17:04 05/10/2020 | Lần xem: 280

HCDC: Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” tháng 10/2020

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” vào tháng 10 năm 2020 dành cho công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế.

Trong lần chiêu sinh này, HCDC tổ chức 2 lớp học, mỗi lớp được đào tạo trong 3 ngày. Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung: Đại cương về truyền thông, giáo dục sức khỏe; Các kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe; Phương pháp, phương tiện truyền thông, giáo dục sức khỏe; Góc Giáo dục sức khỏe, thực hành; Nói chuyện sức khỏe (Lập đề cương và thực hành); Giáo dục sức khỏe cá nhân (Tham vấn - Tư vấn - Vãng gia); Xây dựng kể hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Thời gian diễn ra khóa học: Khóa 2020ĐT-TTGDSK-03 khai giảng ngày 20/10/2020; Khóa 2020DT-TTGDSK-04 khai giảng ngày 21/10/2020 tại Hội trường lầu 1; cơ sở số 59B, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi học viên hoàn tất chương trình, kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản”  theo quy định của Bộ Y tế.

Đường link đăng ký lớp Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản:

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd4D3F8j5PDhuzSi0EX8LsxV7Y4U2QQnxRk1P9_PbAR6oIhMw%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd4D3F8j5PDhuzSi0EX8LsxV7Y4U2QQnxRk1P9_PbAR6oIhMw%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

⇨ Bấm vào đây để xem file công văn ⇦

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh