Quản Cáo  Topbanner

Điểm báo

Cập nhật: 09:42 - 09/12/2021 | Lần xem: 659

Điểm báo ngày 09/12/2021

TH GII

1.Omicron có th là biến th lây nhim ch đo ti Hà Lan, Đc có s ca t vong cao nht trong mt ngày

Tính đến sáng sm nay, thế gii ghi nhn 267,6 triu ca mc COVID-19, trong đó hơn 5,3 triu trưng hp t vong.

https://vtv.vn/the-gioi/omicron-co-the-la-bien-the-lay-nhiem-chu-dao-tai-ha-lan-duc-co-so-ca-tu-vong-cao-nhat-trong-mot-ngay-20211209010112875.htm

2.Biến chng Omicron: Nguy cơ và hy vng

Biến chng Omicron có đến 60 đt biến so vi biến th Vũ Hán ban đu. Omicron có thlây lan nhanh. Tuy nhiên các nhà khoa hc cho rng, Omicron có th là vaccine t nhiên, là khđu cho đon kết cơác mng COVID-19.

https://suckhoedoisong.vn/bien-chung-omicron-nguy-co-va-hy-vong-169211208222703073.htm

3.Singapore bưhn sang giai đon sng chung vi dch

Singapore cho thy mô hình chng dch ca h vn, ti mc không cn theo dõi sát sca nhim,t vong mi ngày.

https://m.plo.vn/quoc-te/singapore-buoc-han-sang-giai-doan-song-chung-voi-dich-1032520.html

4.Tđ lây lan tăng chóng mt, Hàn Quc tăng cưng điu tr COVID-19 ti nhà

Trong bi cnh tđ lây lan ca virus SARS-CoV-2 tăng chóng mt ti Hàn Quc, nưc nàđang coi viđiu tr ti nhà là yếu t quan trng.

https://vtv.vn/the-gioi/toc-do-lay-lan-tang-chong-mat-han-quoc-tang-cuong-dieu-tri-covid-19-tai-nha-20211209011920395.htm

VIT NAM

1.Sáng 9/12: Hơn 1 triu ca COVID-19 ti Vit Nam đã khi bnh; Có th tiêm trn mũi vaccine b sung, tăng cưng không?

B Y tế cho biết, đến nay Vit Nam đã cha khi hơn 1 triu ca COVID-19; Nhiu ngưi băn khoăn có th tiêm trn mũi vaccine phòng COVID-19 b sung, tăng cưng không? Đng Nai xây dng kch bng phó vi biến chng Omicron...

https://suckhoedoisong.vn/sang-9-12-hon-1-trieu-ca-covid-19-tai-viet-nam-da-khoi-benh-co-the-tiem-tron-mui-vaccine-bo-sung-tang-cuong-khong-169211209072654494.htm

2.Ngưi nhp cnh tiêđ 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiâm tính s đưc t cách ly ti nhà

Ngưi nhp cnh đã tiêđ 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiâm tính ch t cách ly, theo dõi sc kho ti nhà vi thi gian bđm an toàn dch bnh. Vi ngưi chưa tiêm vaccine phi có cơ s cách ly trong nưc vi thi gian, điu kin tt nht...

https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nhap-canh-tiem-du-2-mui-vaccine-covid-19-xet-nghiem-am-tinh-se-duoc-tu-cach-ly-tai-nha-169211209004015188.htm

3.Ca mc COVID-19 tăng, nhiđa phương bám sát tình hình đ phòng dch

Ca mc COVID-19 mi tăng, mt s đa phương như Khánh Hòa, LâĐng bám sát tình hình dch bnh đ ng phó trong tình hình mi. Cùng vđó phân loi, điu tr tt cho F0 ngay t đu.

https://suckhoedoisong.vn/ca-mac-covid-19-tang-nhieu-dia-phuong-bam-sat-tinh-hinh-de-phong-dich-169211208165952757.htm

4.F0 nặng tăng, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 nâng lên 500 giường

TP HCMBệnh viện Hồi sức Covid-19 vừa hoạt động trở lại một khoa hồi sức, dự kiến mở rộng công suất từ 200 lên 300-500 giường bệnh, trước nhu cầu chuyển bệnh nặng đến tuyến cuối tăng.

https://vnexpress.net/f0-nang-tang-benh-vien-hoi-suc-covid-19-nang-len-500-giuong-4400406.html

5.Sẵn sàng tiếp nhận điều trị F0

Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, số ca nhập viện và số ca tử vong đang tăng trở lại tại TPHCM. Ngành y tế thành phố đã chuẩn bị nhiều phương án thu dung, điều trị người bệnh với quy mô hàng chục ngàn giường bệnh. 

https://www.sggp.org.vn/san-sang-tiep-nhan-dieu-tri-f0-780684.html

Đình L, Thu Tiên - Trung tâm Kim soát bnh tt TP.HCM (tng hp)