Quản Cáo  Topbanner

Điểm báo

Cập nhật: 09:18 - 06/12/2021 | Lần xem: 1580

Điểm báo ngày 06/12/2021

TH GII

1.S ngưi mc COVID-19 toàn cu vưt mc 266 triu ca, vaccine duy trì hiu quvi c biến th Omicron

Đến sáng 6/12, thế gii có trên 266 triu ngưi mc COVID-19, trong đó hơn 5,27 triu trưng hđã t vong vì đdch này.

https://vtv.vn/the-gioi/so-nguoi-mac-covid-19-toan-cau-vuot-moc-266-trieu-ca-vaccine-duy-tri-hieu-qua-voi-ca-bien-the-omicron-20211205201527272.htm

2.ng phó vi Omicron: Cn bình tĩnh, phi hp cht ch và đy nhanh chương trình tiêm chng

Hiđã có hơn 40 quc gia và vùng lãnh th tri khp tt c các châu lc trên thế gii ghi nhn ca nhim biến th Omicron.

https://vtv.vn/the-gioi/ung-pho-voi-omicron-can-binh-tinh-phoi-hop-chat-che-va-day-nhanh-chuong-trinh-tiem-chung-202112060629541.htm

3.Đc lên kế hoch trin khai tiêm chng bt buc cho mt s ngành ngh

Chính ph Đc d kiến s áđt tiêm chng vaccine COVID-19 bt buc t ngày 16/3 đi vi nhng ngưi làm vic trong bnh vin, vin dưng lão và các cơ s y tế khác.

https://vtv.vn/the-gioi/duc-len-ke-hoach-trien-khai-tiem-chung-bat-buoc-cho-mot-so-nganh-nghe-20211206061910033.htm

4.Omicron nhìn từ Nam Phi: Khởi đầu cho đoạn kết cơn ác mộng?

Báo cáo sớm từ Nam Phi ghi nhận biến thể Omicron chưa gây áp lực lớn lên hệ thống y tế dù ca nhiễm tăng cao. Đây là tín hiệu tốt nếu so với thời điểm Delta lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ và khiến chúng ta bớt lo hơn.

https://tuoitre.vn/omicron-nhin-tu-nam-phi-khoi-dau-cho-doan-ket-con-ac-mong-2021120522070098.htm

5.Phát hi dch Covid-19 trên du thuyn hàng ngàn ngưi

Ít nht 10 ca mc Covid-19 đưc tìm thy trên du thuyn Na Uy ch hơn 3.200 ngưi.

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phat-hien-o-dich-covid-19-tren-du-thuyen-hang-ngan-nguoi-20211206072703449.htm

VIT NAM

1.Sáng 6/12: Có 860 F0 th máy, ECMO; 6 nhà máy trong nưc np h sơ đăng kýthuđiu tr COVID-19, sn xut 1 triu viên/ngày

B Y tế cho biếđến nay Vit Nam đã điu tr khi hơn 1 triu ca mc COVID-19, trong s các bnh nhâđang điu tr có 860 ca th máy, ECMO; 6 nhà máy trong nưc np hsơ đăng ký thuđiu tr COVID-19 vi năng lc sn xut 1 triu viên/ngày; F0 trong cng đng  min Tây vn gia tăng

https://suckhoedoisong.vn/sang-6-12-co-860-f0-tho-may-ecmo-6-nha-may-trong-nuoc-nop-ho-so-dang-ky-thuoc-dieu-tri-covid-19-san-xuat-1-trieu-vien-ngay-169211206075140204.htm

2.Nghiên cứu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi

Phấn đấu chậm nhất trong tháng 12 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; rà soát lại các đối tượng chưa tiêm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đạt mục tiêu này.

https://tuoitre.vn/nghien-cuu-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-tu-5-tuoi-2021120608271789.htm

3.Thuc tr COVID-19 rao trên mng đa phn là thuc gi

Các loi thuđiu tr COVID-19 đưc rao bán tràn lan trên mng xã hi vi giá dao đng 3-9,5 triđng.

https://m.plo.vn/an-ninh-trat-tu/thuoc-tri-covid19-rao-tren-mang-da-phan-la-thuoc-gia-1031891.html

4.Nguy cơ mc COVID-19 trm trng  tr hen phế qun không đưc kim soát

Hen phế qun là căn bnh khó kim soá tr em, và điu này có th khiến tr khi mc COVID-19, có nguy cơ phi nhp vin vi tình trng trm trng.

https://suckhoedoisong.vn/nguy-co-mac-covid-19-tram-trong-o-tre-hen-phe-quan-khong-duoc-kiem-soat-169211205074907639.htm

5.Sốt xuất huyết ở trẻ em kéo dài bao lâu? Dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, bệnh xảy ra quanh năm, nhưng thường gia tăng vào các tháng mùa mưa. Một người trong đời có thể bị sốt xuất huyết dengue 4 lần tương ứng với 4 type virus dengue

https://suckhoedoisong.vn/sot-xuat-huyet-o-tre-em-keo-dai-bao-lau-dau-hieu-canh-bao-can-nhap-vien-169211204073448671.htm

Đình L, Thu Tiên - Trung tâm Kim soát bnh tt TP.HCM (tng hp)