Quản Cáo  Topbanner

Phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Cập nhật: 15:00 - 29/04/2022 | Lần xem: 7297

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM

Ngày 21/4/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 và Phục hồi kinh tế TP.HCM đã ban hành quyết định 1303/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Theo quyết định, Bộ tiêu chí đánh giá gồm 03 phần:

-    Tiêu chí an toàn chung: áp dụng cho tất cả hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực

-    Tiêu chí đặc thù: áp dụng tùy theo hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

-    Tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống.

Trong đó, tiêu chí an toàn chung bao gồm 06 nội dung như sau:

 + Đeo khẩu trang;

 + Đảm bảo thông khí;

 + Tiêm vắc xin phòng COVID-19;

 + Vệ sinh khử khuẩn;

 + Kiểm soát người đến các địa điểm;

 + Phương án phòng, chống dịch COVID-19

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành và thay thế cho tất cả các Bộ tiêu chí liên quan đến đánh giá hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được ký ban hành trước đây. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xem xét, quyết định việc công bố dừng hoạt động đối với đơn vị không đảm bảo các điều kiện liên quan tại Mục III (Đánh giá mức độ an toàn) của Bộ tiêu chí.

⇨ Tải file PDF tại đây ⇦ 

Quyết định 1303

Ngọc Hà, Minh Hà – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh